Kada se daje veštačko disanje? Osnovne tehnike i saveti

Kada se daje veštačko disanje

Dok se prolaznik užurbano kreće gradskim ulicama, često zanemari mogućnost da jednog dana može naići na hitan zdravstveni slučaj. U srcu svakog od nas živi skriveni heroj, srčan čovek koji bi dao sve da pomogne drugome u nevolji. Ta neodoljiva potreba da se spasimo život u slučaju hitnosti je ono što nas čini ljudima. Veštačko … Read more