Crveni Krst Beograd

Volonterima za nesebičnu podršku!

Volonteri svih uzrasta svakodnevno, vođeni principima humanosti i dobrovoljnosti ispunjavaju misiju Crvenog krsta. Svi oni nesebično olakšavaju ljudsku patnju, a kompanija Delez Srbija je prepoznala njihov doprinos i uputila Crvenom krstu Beograd zahvalnicu i pakete voća za 55 volontera na Međunarodni dan humanitarnih radnika.
Ova voćna zahvalnica budi sećanje na sve sate provedene u animaciji dece na bolničkom lećenju, na sve jedinice krvi i spasene živote, na brojne sveznalice koje su sada spremne da pruže prvu pomoć i mališane koje smo obučili veštinama preživljavanja u slučaju elementarnih nepogoda.

Hvala Delhaize Serbia  na podršci!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu