Volonteri u akciji pri istovaru opreme za delovanje u nesrećama

Foto: Crveni krst Palilula

Realizovana obuku za nove članove jedinica za delovanje u nesrećama


 28. jul 2021.


Uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima i Grada Beograda, Crveni krst Beograd je u periodu od 23. do 25. jula realizovao osnovnu obuku za nove članove jedinica za delovanje u nesrećama. Razvoj kapaciteta, naročito u smislu obučavanja ljudskih resursa Crvenog krsta, je osnova koja je neophodna za efikasan i uspešan odgovor na nesreće. Na inicijativu Crvenog krsta Palilula, organizovana je obuka kojoj je prisustvovalo ukupno 16 volontera iz OCK Palilula, Stari grad i Čukarica. Cilj ovih obuka je jačanje kapaciteta lokalne organizacije Crvenog krsta i osposobljavanje članova za pravovremeno, efikasno i pravilno reagovanje u vanrednim situacijama. Obuka je sprovedena u skladu sa programom osnovnog obučavanja članova jedinica Crvenog krsta Srbije. 

Za veći broj slika sa ove obuke posetite našu foto galeriju ili kliknite na foto link i pristupite fotografijama sa ove aktivnosti.