Otvorene prijave za obuku Podrška pomagačima

Foto: Crveni krst Beograd

Otvorene prijave za obuku Podrška pomagačima!


 22. maj 2022.


Crveni krst Beograd organizuje praktičnu Obuku osoba koji pomažu starijim osobama u kućnim uslovima. Te osobe su članovi porodice, komšije, prijatelji. Obuku realizujemo u okviru programa “Podrška pomagačima“ u četvrtak 26.maja i petak 27 . maja 2022.godine od 10-14,30 časova u sali Crvenog  krsta Beograda , ulica Simina 19,treći sprat.

PROGRAM
Četvrtak, 26. maj 2022.godine

10:00 - 10:15 Otvaranje-upoznavanje sa programom obuke

10:15 - 11:15 Komunikacija sa starijima

Uvodničar: Prof dr Aleksandra Milićević Kalašić, Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd


11:15- 12:15 Značaj nege starijih i bolesnih u kućnim uslovima, posmatranje
negovanog lica, njegovog fizičkog i psihičkog stanja, položaj negovanog lica u postelji i tehnike promene položaja u postelji

Realizator: Jelena Milošević, medicinska sestra, Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd

12:15-12:30 pauza

12:00 - 13:00 Održavanje lične higijene negovanog lica, promena ličnog
i posteljnog rublja bolesnika

Realizator: Katarina Jovanović, viša medicinska sestra Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd

13:00- 14:15 Prva pomoć u kući

Realizator:Slobodanka Zelić , viša medicinska sestra,


14:15- 14:30 evaluacija

 

Petak, 27. maj 2022.godine


10:00 – 11:00 Prava iz socijalne i porodično-pravne zaštite

Uvodničar: Bojana Vujačić ,socijalni radnik u Odeljenju za poslove planiranja i razvoja , Gradski centar za socijalni rad u Beogradu

11:00 – 12:30 Ishrana i lečenje hroničnih bolesnika u kućnim uslovima
Uvodničar: Prim. dr.Biserka Obradović, lekar specijalista opšte medicine

12:30 – 12:45 Pauza
12:45 - 13:30 Lekovi-prepisivanje,podizanje,upotreba

Uvodničar: dipl.farmaceut Zorana Purić Kovljanić
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika“Železnice Srbije“

13:30 - 14:00 Savet+
Savet više za sve one koji se bave starijima

Uvodničar: Dr . Irena Dželetović Milošević,
Danijela Kuljanin,Viša medicinska sestra
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd –Kancelarija za starije

14:00 - 14:30 Evaluacija

Realizatori obuke će biti naši saradnici iz Zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd, Gradskog centra za socijalni rad, Gradskog zavoda za javno zdravlje i volonteri Crvenog krsta Beograd.

Obuka je besplatna.

Telefoni na koji se do 24.maja 2022.godine mogu javiti zainteresovani građani Juliji Kotal Jevrić je 2620 616 ili 3032127/lokal 410 ili poslati poruku na mejl julija@redcross.org.rs.