Crveni krst Beograd

Foto: Crveni krst Beograd

Imenovani organi upravljanja Crvenog krsta Beograd za period 2022-2026


 11. oktobar 2022.


Skupština Crvenog krsta Srbije na sednici od 15. decembra 2021. godine donela je odluku o raspisivanju Izbora u organizacijama Crvenog krsta Srbije za mandatni period 2022-2026. godina . Na osnovu ove Odluke Skupština Crvenog krsta Beograd od 12. aprila 2022. godine donela je Odluku broju, sastavu i načinu izbora članova Skuštine Crvenog krsta Beograd, Odluku o broju i načinu izbora članova Upravnog odbora Crvenog krsta Beograd za mandatni period 2022-2026. godine. Skupština Crvenog krsta Beograd sastoji se od 35 članova, a čine je 27 predstavnika  organizacija Crvenog krsta u Beogradu i 8 predstavnika organizacija i Institucija značajnih za rad Crvenog krsta dok se Upravni odbor Crvenog krsta Beograd sastoji od 11 članova.

Na  Izbornoj sednici Skupštine Crvenog krsta Beograd održanoj 10.10.2022. godine Dr Milan Mirković izabran je za predsednika Crvenog krsta Beograd u mandatnom periodu 2022-2026. godina, a na mestu dva potpredsednika Crvenog krsta Beograd izabrani su Branislav Popović i Dragan Milenković. Na sednici Upravnog odbora Crvenog krsta Beograd, održanoj istog dana, doneta je odluka o imenovanju Nikole Price za sekretara Crvenog krsta Beograd u mandatnom periodu 2022-2026. godine.

Za članove Upravnog odbora Crvenog krsta Beograda u mandatnom periodu 2022-2026 izabrani su:

 1. Dr Milan Mirković
 2. Branislav Popović
 3. Dragan Milenković
 4. Natalija Popović
 5. Prim Dr Biserka Obradović
 6. Miloš Savić
 7. Nenad Radić
 8. Goran Zec
 9. Prof dr Sanja Mazić Radovanović
 10. Dragiša Kovačević
 11. Jelena Dubovac

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 1. Prof dr Danica Jović
 2. Prof dr Slađana Benković
 3. Miroslava Puzić
 4. Dragana Čulić
 5. Sandra Martinović

 

Dr Milan Mirković

 • doktor medicine, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije na Institutu za ortopedske bolesti ''Banjica''
 • član Upravnog odbora Crvenog krsta Srbije od 2010. godine ( 3 mandata)
 • predstavnik Crvenog krsta Srbije kao član Komisije za mlade u  Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog   polumeseca u mandatnom periodu 2010-2014. godina
 • volonter Crvenog krsta od 1994. godine, posebno angažovan na poljima  prve pomoći i delovanja u nesrećama

Nikola Prica

 • diplomirani menadžer završio je Poslovni i pravni fakultet i poseduje VII  stepen stručne spreme.
 • Volonter od osnovne škole, posebno u oblasti prve pomoći ( trener ekipa koje su osvojile prvo mesto na FACE)
 • U Crvenom krstu Vračar radi od 2011. godine na poslovima sekretara.
 • Član FIA komisije za uključivanje osoba sa invaliditetom u auto sport