Crveni Krst Beograd

Upustvo za preuzimanje pomoći-setova za reparaciju i higijenskih paketa

UPUTSTVO ZA PREUZIMANJE POMOĆI -SETOVA ZA REPARACIJU STAMBENIH OBJEKATA I HIGIJENSKIH PAKETA U OBRENOVCU !!!
Kako bismo efikasno i brzo raspodelili pomoć u Obrenovcu ka krajnjem korisniku, neophodno je uraditi sledeće stvari:
1. Dobijanje poziva iz kancelarije opštine za dolazak po pomoć određenog dana
2. Poneti sa sobom svu potrebnu dokumentaciju za preuzimanje pomoći ( ličnu kartu i Pravosnažno rešenje o kategorizaciji )
3. Doći transportnim sredstvom kako biste mogli da preuzmete pomoć (pomoć teži preko 180 kg)
4. Pratiti putanju kretanja koja će omogućiti preuzimanje pomoći (videti mapu ispod)
4.1. Prvo otići na punkt za preuzimanje broja, evidenciju i popunjavanje odgovarajućih obrazaca (LOKACIJA BROJ 1)
4.2. Nastaviti transportnim sredstvom dalje do parkinga namenjenog za Crveni krst i čekati na parkingu dok ne budete prozvani po
broju koji ste prethodno preuzeli (LOKACIJA BROJ 2)
4.3. Po prozivanju vašeg broja preuzimanje pomoći na mestu gde se pomoć preuzima (LOKACIJA BROJ 3)
5. Odlazak zadovoljnog korisnika

SHEMA

Kviz o Crvenom krstu