Crveni Krst Beograd

Prevencija trgovine ljudima-misija modernog čovečanstva

Crveni krst Srbije svoju ulogu u borbi protiv trgovine ljudima zasniva na misiji Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

16/10/2020 with 0 Comments

Kviz o Crvenom krstu