Crveni Krst Beograd

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24.mart

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze obeležava se svake godine 24. marta da bi se ukazalo da je tuberkuloza bolest današnjice koja prouzrokuje smrt skoro milion ljudi u svetu,uglavnom u zemljama u razvoju. Ovogodišnji slogan Svetkog dana borbe prtoiv tuberkuloze je „Obrati pažnju na tuberkulozu“. Datum je izabran u znak sećanja na 24. mart  1882. godine kada je  dr Robert Koh objavio naučnoj zajednici da je otkrio uzrok bolesti – bacil tuberkuloze.

U okviru projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ Crveni krst Srbije je u periodu od 2010. do 2015. godine aktivnim traganjem za obolelima obuhvatio preko 100.000 ljudi obolelih od ove bolesti pomažući na taj način sistemu zdravstvene zaštite da što pre otkrije eventualno bolesne u populaciji korisnika narodnih kuhinja Crvenog krsta, injektirajućih korisnika droga i seksualnih radnika, doprinoseći smanjenju opterećenja tuberkulozom u zemlji, a u 2017. godini nastavilo se sa pojedinim aktivnostima.

Realizacija programa dovela je do kontinuiranog trenda smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze, sa 13/100.000 u 2015. godini na 12/100.000 u 2016. godini, što Republiku Srbiju svrstava među zemlje sa niskim opterećenjem tuberkulozom u regionu Evrope (notifikaciona stopa je 20/100.000).

Crveni krst Beograd već nekoliko godina pruža podršku lečenju obolelih od multi rezistentne tuberkuloze, a organizacije Crvenog krsta u skladu sa mogućnostima obolele od tuberkuloze.

Ovaj datum iz Kalendara zdravlja obeležiće organizacije Crvenog krsta u saradnji sa školama i Domovima zdravlja, kao i deljenjem edukativnog materijala i anketiranjem građana na javnim mestima.

 

Kviz o Crvenom krstu