Crveni Krst Beograd

Seminar za dufuzere Međunarodnog humanitarnog prava

Crveni krst Beograda je organizovao trodnevni seminar za 23 učesnika iz  13 organizacija Crvenog krsta iz glavnog grada. Seminar je počeo 30.septembra u prostorijama Crvenog krsta Beograda, a teme su : Razvoj i struktura Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodno humanitarno pravo, Mandati i aktivnosti Nacionalnog društva, Mandati i aktivnosti Međunarodnog komiteta Crvenog krsta,  Mandati i aktivnosti Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Osnovni principi, Znak Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Tehnike prezentacije, komunikacija i organizovanje radionica, Saradnja sa medijima, Difuzija i društvene mreže. Uvodničari su bili saradnici Crvenog krsta , a seminar traje do 2.oktobra.2016.godine.

IMG_0238

Kviz o Crvenom krstu