Crveni Krst Beograd

Rezultati Projekta”Osnaživanje žena migranata”

Crveni krst Beograd Vas poziva na prezentaciju rezultata projekta „Osnaživanje žena migranata“.  Naša organizacija realizovala je ovaj projekat u periodu od decembra 2017. do decembra 2018. godine, a saradnji sa Crvenim krstom Šida i Crvenim krstom Kikinde.

Prezentacija će se održati u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije, ulica Simina 19 prvi sprat,   u petak, 21. decembra 2018. godine u 11 časova.

Ovom prilikom predstavićemo Priručnik za rad sa migrantkinjama koji je nastao na iskustvima stečenim u radu sa ovom ciljnom grupom, a izložićemo deo radova nastalih tokom radno-okupacione terapije.

Cilj projekta bio je da se migrantkinje koje borave u prihvatnim centrima i centrima za tražioce azila u Bogovađi, Šidu i Kikindi osnaže kroz programe i aktivnosti, koje su posebno za njih osmišljene i njima prilagođene. Aktivnosti su bile podeljene u četiri celine:  edukativne radionice, časove engleskog/nemačkog i srpskog jezika, okupaciono-radnu terapiju i profesionalno osposobljavanje.

Fondacija „Koka Kola“ bila je donator projekta koji je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

 

 

Kviz o Crvenom krstu