Crveni Krst Beograd

Projekat “Kontrola tuberkuloze u Srbiji”

TBC

Program Ministarstva zdravlja *Kontrola tuberkuloze u Srbiji* ima za cilj smanjenje broja obolelih od tuberkuloze sa 36,8 na 25 obolelih na 100.000 stanovnika tokom tri godine. Partner Ministarstva zdravlja na ovom programu je Crveni krst Srbije, odnosno organizacije Crvenog krsta na terenu koje su u saradnji sa romskim udruženjima, Centrima za socijalni rad i drugim nevladinim organizacijama formirale timove za snimanje terena i radile na edukaciji stanovništva tokom 2005. i 2006.godine.
Projekat koji finansira Global fond, realizovan je u 11 opština u Beogradu. Uloga Crvenog krsta bila je da snimi stanje na terenu u kolektivnim centrima i romskim naseljima, zatim evidentira , u saradnji sa predstavnicima Anti tuberkuloznih dispanzera, rizične pojedince i podeli pomoć u hrani svim porodicama u odabranim kolektivnim centrima, svoj testiranoj romskoj deci ispod 14. godina u izabranim romskim naseljima i svim bolesnicima.

kontrola tuberkuloze

U Beogradu su organizacije Crvenog krsta Palilula, Obrenovac i Mladenovac anketirale stanovnike u kolektivnim centrima, a neke osobe uputile na pregled u Anti tuberkuloznim dispanzerima. Organizacije Crvenog krsta Rakovica, Zvezdara, Savski venac, Barajevo, Novi Beograd, Grocka, Voždovac, Zemun i Palilula su na upitnicima evidentirali stanovnike u romskim naseljima koje se nalaze na teritoriji ovih opština. Na osnovu spiskova dece do 14 godina koje su pripremile organizacija Crvenog krsta, ekipe Gradkog zavoda za bolesti pluća i zaštitu od tuberkuloze radile su PPD testiranje. Crveni krst je delio pakete hrane korisnicima u kolektivnim centrima, korisnicima u romskim naseljima i obolelima od tuberkuloze..
U toku 2007.godine u projekat je uključen Crveni krst Obrenovca koji je obuhvatio korisnike u nehigijenskim naseljima. Tokom godine ostale organizacije su održavale zdravstvenu edukaciju i delili pakete obolelima.
Projekat se i dalje realizuje pre svega u pružanju pomoći u hrani i higijeni i slanju dece na oporavak u objekte Crvenog krsta.

Kviz o Crvenom krstu