Crveni Krst Beograd

Prevencija trgovine ljudima-misija modernog čovečanstva

Crveni krst Srbije svoju ulogu u borbi protiv trgovine ljudima zasniva na misiji Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koja određuje mandat nacionalnog društva-da olakšava patnju ljudi ma gde se ona pojavila. Nesumnjivo je da ljudi koje su žrtve trgovine ljudima pate i da im je pomoć neophodna.

Osnovni i najvažniji način delovanja Crvenog krsta Srbije je prevencija, u nastojanju da se spreči uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima. To podrazumeva edukaciju pojedinaca i grupa da prepoznaju problem, njegove pojavne oblike i raznolike načine za uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima.

Načini delovanja Crvenog krsta:

 • Prevencija putem edukacije potencijalnih žrtava osoba

               koje mogu doći u kontakt sa žrtvama

 •  Direktna pomoć žrtvama putem fonda za hitne slučajeve
 •  Zalaganje za sprečavanje trgovine ljudima i ublažavanje patnje žrtava – kao član Republičkog tima

Ciljne grupe sa kojima radimo su:

 • Deca (u školama, bez roditeljskog staranja, sa lakom intelektualnom ometenošću, korisnici narodnih kuhinja, žrtve nasilja u porodici)
 •  Mladi (tinejdžeri i studenti )
 • Odrasli (nezaposleni, roditelji, lekari i medicinsko osoblje, radnici socijalne službe, učitelji, profesori – mogući kontakt sa potencijalnim žrtvama)
 • Marginalizovane grupe (Romi, izbeglice i interno raseljena lica )

Trgovina ljudima, kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi.

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovečnosti i teška povreda ljudskih prava. Reč je o globalnom fenomenu koji, na različite načine, pogađa ceo svet.

Na koji način se možete zaštititi?

Ukoliko tražite posao, molimo vas da obratite pažnju na sledeće mere opreza:

 • Ne prihvatajte usmeni ugovor za posao. Eliminišite sve što nije pojašnjeno i precizno definisano kao uslov za posao.
 • Iako možda deluju dobronamerno, nemojte previše verovati ljudima koji se nude da organizuju posao ili previše dobar dogovor.
 • Ako ponuda zvuči previše dobro da bi bila istinita, možda i jeste zamka.
 • Pre nego što prihvatite posao, postavite pitanja, pokušajte da saznate nešto o plati, radnim i uslovima za život.
 • Iako su oglasi za posao uglavnom kontrolisani od strane relevantnih vlasti, budite pažljivi ako oglas nudi posao na drugom mestu od onog gde živite i ako zvuči previše dobro i nerealno, obično samo sa brojem telefona i nadimkom potencijalnog poslodavca. Takvi oglasi mogu biti na nekonvencionalnim mestima kao što su ulične svetiljke, žute strane, sandučići za poštu…
 • Ako je traženje posla povereno agenciji, proverite dobro legitimitet i kredibilitet te agencije.

Kada koristite društvene mreže imajte na umu da:

 • Kod dopisivanja treba imati na umu da osoba sa druge strane nije uvek ona za koju se predstavlja.
 • Treba ignorisati osobe koje odmah pitaju za lične informacije, stanje u porodici ili nude posao.
 • Prijaviti roditeljima/starateljima svaki neželjeni sadržaj ili komunikaciju bez osećaja krivice ili stida.
 • Treba izbegavati sastanke sa nepoznatim licima, posebno one zakazane putem četa.
 • Ne treba slati svoje slike ili davati informacije koje se tiču lične ili bezbednosti okoline. Voditi računa o tome koje informacije plasiramo na društvene mreže (adresu, brojeve telefona, statuse poput „kod kuće sam“ i sl.), kao i o tome kome dozvoljavamo pristup našim podacima.
 • Ako ne posedujemo dovoljno tehničko znanje, treba da se obratimo za pomoć osobama koje su upućenije.
 • Izbegavati korišćenje sumnjivih sajtova koji služe za sticanje poznanstava.
 • Proveriti da li sajt kompanije u kojoj tražimo posao postoji i čime se ta kompanija bavi.

Ukoliko ste odlučili da putujete:

 • U toku putovanja, uvek budite sa osobom sa kojom ste krenuli.
 • Obezbedite detaljne informacije o dokumentima koji su potrebni.
 • Informišite bližnje o planu putovanja i o kontaktima koji su na raspolaganju.
 • Ukoliko je putovanje organizovano od strane agencije, postarajte se da proverite legitimitet i kredibilitet agencije.
 • Nosite pasoš i lična dokumenta sa sobom.
 • Napravite kopije dokumenata i stavite ih na različita mesta. U slučaju problema, ovo omogućuje relevantnim vlastima ili konzulatu da prođu kroz identifikacioni proces.
 • Raspitajte se pre putovanja o brojevima telefona i adresi ambasade naše zemlje ili konzulata.

Ukoliko želite da organizujemo informativnu radionicu na temu Prevencije trgovine ljudima slobodno nas kontaktirajte putem telefona 011/2620-616 ili nam pošaljite mejl na sladjana.matijevic@redcross.org.rs

Tagged

Kviz o Crvenom krstu