Crveni Krst Beograd

POSTAVLJEN VIDEO RELEJ CENTAR ZA OSOBE SA OŠTEĆENJEM SLUHA!

Ako u vašoj okolini imate osobe koje imaju poteškoće da prate vesti, kao i dnevne informacije o virusu korona (covid 19) jer su suočeni sa delimičnim ili potpunim gubitka sluha, onda je ova vest koju prenosimo od velikog značaja za naše sugrađane, koji u vreme pandemije ostaju uskraćeni za pravo da prime informacije u punom formatu i racionalno izraze strah.  Angažovanje zajednice, i uključenje naših građana sa oslabljenim sluhom u mrežu primalaca informacija od javnog značaja, budimo njihovu svest i ubrzavamo odluku kojom bi se nivo njihovog pogleda na higijenske mere postavio na pravu meru primene i opreza.

Gradska organizacija gluvih Beograda je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije omogućila svim gluvim i nagluvim osobama širom Srbije dostupnost Video relej centra COVID 19 (VRC COVID 19) u toku 24 sata dnevno.

Video relej centar COVID 19 ima za cilj unapređenje položaja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji uklanjanjem barijera u komunikaciji , pružanjem besplatnih usluga prevođenja u toku 24 sata dnevno , svakog radnog dana i subotom i nedeljom putem video linka kako bi gluvim i nagluvim osobama bio omogućen i dostupan pristup svim informacijama i merama podrške i pomoći koje se pružaju i ostalom stanovništvu za vreme vranrenog stanja.

Gluve i nagluve osobe moraju da imaju instaliranu neku od sledećih aplikacije na svojim mobilnim telefonima, tabletima, računarima kako bi koritile usluge VRC-a : Viber, IMO, WhatsApp, Facebook stranice “Prevodilacke usluge” i Skype naloga “Serviszjbeograd”.

Usluge prevođenja su dostupne na sledeći način :

-Od 07:00 do 15:00 časova – pomoću aplikacija Viber, IMO,WhatsApp (broj telefona 0638579106) , FB stranice “Prevodilacke usluge” i putem Skajpa “Serviszjbeograd”

-Od 15:00 do 07:00 časova preko FB stranice “Prevodilacke usluge” i Skype “Serviszjbeograd”

Tagged ,

Kviz o Crvenom krstu