Crveni Krst Beograd

Poseta Centru za azil u Bogovađi

U utorak , 5. septembra 2017. godine u 11:00 časova , Centar za azil u Bogovađi posetili su NJ.E. gospodin Aksel Ditman, ambasador SR Nemačke u Republici Srbiji,  gospodin Zoran Đorđević ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zamenik izvršnog direktora nemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  g–din  Timo  Šteglman.

Zahvaljujući sredstvima Vlade SR Nemačke a posredstvom nemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. , u drugoj polovini 2016. godine renoviran je objekat Crvenog krsta Beograda u Bogovađi. Ukupna vrednost izvedenih radova je iznosila gotovo 200.000 evra. Zahvaljujući sredstvima nemačke Vlade obezbeđeni su bolji uslovi za smeštaj, a na objektu su zamenjeni krovni pokrivač, spoljna stolarija i fasada a adaptirana je i unutrašnjost jednog krila objekta gde je renovirano 16 soba sa kupatilima, uz kompletnu zamenu vodovodne i elektro instalacije i postavljanje protivpožarne zaštite.

Nakon obilaska objekta, prisutnim medijima su se obratili  ambasador SR Nemačke u Republici Srbiji NJ.E. gospodin Aksel Ditman, gospodin Ivan Mišković, PR Komesarijata za izbeglice i migracije RS, zamenik  izvršnog direktora nemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  g–din Timo  Šteglman , generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, gospođa Vesna Milenović , a završnu reč dao je gospodin Zoran Đorđević, ministar  za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pored podrške ovom centru, od početka migrantske krize u Srbiji nemačka organizacija „Help“ je realizovala više projekata finansiranih sredstvima nemačke Vlade u ukupnoj vrednosti od 3,2 miliona evra. Ovim sredstvima, a u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije RS i lokalnim organizacijama Crvenog krsta u Beogradu, Kikindi, Šidu, Preševu, Somboru i Subotici, obezbeđeno je 193.000 paketa hrane i 144.000 higijenskih paketa, kao i priprema i distribucija 302.978 kuvanih obroka. Pored toga, donirani su različita oprema i neophodan materijal,  adaptiran je Prihvatno-tranzitni centar Principovac u Šidu, izgrađen je objekat za smeštaj izbeglica u Somboru, nabavljena je i isporučena neophodna oprema za Centre za prijem izbeglica u Bosilegradu, Beloj Palanci, Dimitrovgradu, Pirotu, Šidu, Somboru, Subotici i Kikindi.

Vodilo se računa i o zdravstvenoj zaštiti, kako izbeglica i migranata, tako i domicilnog stanovništva, pa su renovirani objekti, donirana oprema i ambulantna vozila za sedam Domova zdravlja u Bujanovcu, Preševu, Pirotu, Šidu, Somboru, Subotici i Kanjiži.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu