Crveni Krst Beograd

Crveni krst Beograda podelio 350 tona pomoći

Crveni krst Beograda je tokom 2016. godine podelio ukupno 350 tona  humanitarne pomoći u Beogradu. Pomoć je podeljena ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, korisnicima Crvenog krsta Beograda u svih 17 opština, kao i migrantima koji privremeno borave u Beogradu .Tokom 2016. godine 190.120 migranata primilo je pomoć Crvenog krsta Beograda.

Trenutno saradnici Crvenog krsta Beograd u Centru za azil u Krnjači dele dva puta dnevno suve obroke za 500 korisnika u Krnjači i 320 u Obrenovcu  (konzervirana hrana ,hleb i voda)  osobama koje nisu podnele zahtev za azil. Pored hrane deli se odeća, obuća, higijenski artikli i druga vrsta pomoći kojom raspolaže Crveni krst. Pomoć je obezbedjena iz sredstava Apela koji je uputila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i opredelila Crvenom krstu Srbije.

tracing BogovadjaTakođe, u Centrima za azil zaposleni u Crvenom krstu organizuju informativne i edukativne radionice iz programa Borbe protiv trgovine ljudima.  Pored toga realizuje se program službe traženja – uspostavljanje porodičnih veza, odnosno migranti se upoznaju sa mogućnostima pomoći koju Crveni krst kontinurano pruža kroz ovaj program.

Jedan od Centara za azil je u Bogovađi, koji je počeo sa radom još 2011.godine. U ovom objektu Crvenog krsta Beograda sada boravi oko 250 migranata.

Kviz o Crvenom krstu