Crveni Krst Beograd

Pedeset godina osnovnih principa CK

plakat principiBeograd, 8. oktobar 2015. – Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obeležava 50. godišnjicu usvajanja svojih sedam osnovnih principa,čije poštovanje i primene u radu obavezuje i Crveni krst Srbije.

Principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti artikuliše se misija Pokreta da pomogne zajednicama koje su pogođene katastrofama, sukobima ili krizama, gde god da se one nalaze i ko god da je nevoljom pogođen.

Osnovni principi takođe doprinose da Pokret postane pouzdan partner vladama i donatorima. U nastojanju da ostane neutralan i nezavistan, Pokret je u mogućnosti da pristupi ljudima u različitim okolnostima i na svim lokacijama, donoseći pomoć tamo gde je potrebno i gde druge organizacije nisu u stanju da dopru.

“Jaz između potreba ljudi i naše sposobnosti da se na njih odgovori raste”, rekao je Iv Dakor, generalni direktor Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK). “Organizacije su sve manje u direktnom kontaktu sa ljudima, a oni koji žele da pomognu u velikoj meri su izloženi bezbedonosnim rizicima. Primena principa humanosti i nepristrasnosti je minimum kojim se obezbeđuje poverenje i prihvatanje od strane ljudi kojima pomožemo i koje štitimo. Bez osnovnih principa, mi bi smo vrlo brzo izgubili kontakt sa ljudima ,a samim tim i našu prednost. ”

„Svaka odluka Crvenog krsta Srbije zasnovana je na Osnovnim principima”, rekao je prof. dr Dragan Radovanović, predsednik, Crvenog krsta Srbije. “Oni su naši moralni kompas i inspirišu naše akcije pružanja humanitarne pomoći.”

“Principi jedinstva i univerzalnosti objašnjavaju kako radimo. Princip jedinstva odražava činjenicu da su naši volonteri i zaposleni deo zajednice kojoj proužamo pomoć, što nam omogućava da uživamo poverenje te zajednice i pomaže nam da najefikasnije reagujemo na potrebe. Istovremeno, princip univerzalnosti nam omogućava da se oslonimo na globalnu povezanost, a mreža Crvenog krsta /Crvenog polumeseca deluje solidarno, i u stanju je da brzo dopre do ljudi kojima je pomoć potrebna gde god se u svetu nalazili. ”

Principi Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su univerzalni, primenjuju se u svakom kontekstu i jednako su važni u vremenima koja nisu kako bi smo se pripremi za akciju kada za to dođe vreme.
“Naši principi pomažu da se spasu životi. Otvaraju nam put do ljudi pogođenih krizom – uključujući i one koji beže od sukoba i progona – i omogućavaju nam pružanje pravovremene pomoći”, rekao je Elhađ As Si, generalni sekretar Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC). “Danas je prilika da potvrdimo našu posvećenost ovim principima, i da pozovemo i naše partnere da ih dosledno primenjuju i poštuju .”

U znak sećanja na 50. godišnjicu od usvajanja Osnovnih principa, lideri Međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca okupljaju se ove nedelje u Beču, gradu gde su prvi put usvojeni. Ovo će istaći značaj principa i potvrditi njihov kontinuitet.

Na 20. Međnarodnoj konferenciji održanoj u Beču od 2. do 9. oktobra 1965. godine, na kojoj su usvojeni Osnovni principi, Pokereta učestvovala i delegacija tadašnjeg Jugoslovenskog Crvenog krsta. Jedan od članova delegacije bio je dugogodišnji saradnik i volonter Crvenog krsta i dobitnik medalje Anri Dinan, dr Boško Jakovljević.
Zaključci ovih diskusija biće razmatrani na Međunarodnoj konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u decembru, i usvojeni od strane nadležnih organa Pokreta koji će biti obevezujući za 189 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca iz celog sveta, ( time i za Crveni krst Srbije),Međunarodnu federaciju društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodni Komitet Crvenog krsta i 196 država potpisnica Ženevskih konvencija.

U okviru obelezavanja 50 godina od usvajanja Osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Crveni krst Srbije je, uz podršku Ambasade Švajcarske u Beogradu, organizovao konkurs „Osnovni principi Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u akciji„ u kome su mogli učestvovati studenti svih Univerziteta u Srbiji. U oktobru i novembru 2015. biće organizovana i tri okrugla stola posvećena ovoj tematici. Na poslednjem, koji će biti organizovan u Beogradu, proglasiće se i pobednici konkursa krajem novembra ove godine.

Za više informacija, kontaktirajte: 0113032125, 062 8801518 /Saša Avram/ i 0112621425 , 063448785/Slađana Dimić/.

Crveni krst Srbije
Služba za informasanje

Kviz o Crvenom krstu