Crveni Krst Beograd

Organi upravljanja

SKUPŠTINA Crvenog krsta Beograd je najviši organ upravljanja Crvenog krsta Beograd.
Skupština Crvenog krsta Beograda ima 35 članova, i to 27 predstavnika organizacija Crvenog krsta u Beogradu i 8 predstavnika iz organizacija i institucija značajnih za rad Crvenog krsta.

UPRAVNI ODBOR Crvenog krsta Beograda ima 11 članova.

Za mandatni period 2014-2018. godina za Upravni odbor Crvenog krsta Beograda izabrani su:

1. Prim Dr Milan Pirnat – predsednik
2. Prim Dr Miroslava Čorlija -potpredsednik
3. Milan Bundalo-potpredsednik
4. Vesela Jevtić
5. Miloš Vučijak
6. Jovan Knežević
7. Vladimir Marković
8. prof dr Aleksandar Cvetanović
9. Milica Stefanović
10. Marija Milisavljević
11. predstavnik Univerziteta u Beogradu

NADZORNI ODBOR Crvenog krsta Beograda čine:

1. Milisav Čepić – predsednik
2. Vesnica Dojčinović
3. Dobrinka Todorov Glođajić
4. Marija Jokanović
5. Jasmina Majstorović-Pivljaković

 

 

 

 

Kviz o Crvenom krstu