Crveni Krst Beograd

Održana obuka za delovanje u nesrećama

20150422_090200U sredu, 22.aprila , odrzana je osnovna obuka za delovanje u nesrecama za sekretare organizacija Crvenog krsta u Beogradu. Obuku su realizovali Crveni krst Srbije i Crveni krst Beograda u sklopu realizacije planiranih aktivnosti u okviru programa pripreme i delovanja u nesrecama za 2015.godinu.

Tematske jedinice koje su na edukaciji obradjene su :
-principi pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
-termini i pojmovi iz oblasti delovanja u nesrecama /vanrednih situacija
-uloga i zadaci Crvenog krsta u oblasti delovanja u nesrecama
-kapaciteti Crvenog krsta , postupci komunikacije, koordinacije ,izvestavanja i angazovanje sredstava.

Edukacija je realizovana kroz interaktivni rad ucesnika na konkretnim scenarijima i zadacima.

Kviz o Crvenom krstu