Crveni Krst Beograd

Obuka”Kako biti uspešan motivator na akciji dobrovoljnog davanja krvi”

Crveni krst Beograd je 17.decembra organizovao obuku”Kako biti uspešan motivator na akciji dobrovoljnog davanja krvi “. Na obuci je učestvovalo 30 volontera- učenika i studenata iz 12 organizacija Crvenog krsta. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela i realizovali su je Mirjana Knežević iz Odeljenja za motivaciju i organizaciju davanja krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije, Julija Kotal Jevrić iz Crvenog krsta Beograd i Orion Zurovac iz Crvenog krsta Stari grad. Obuka se finansirala iz sredstava grada Beograda-Sekretarijata za zdravstvo.

Kviz o Crvenom krstu