Crveni Krst Beograd

Obuka za edukatore u programu ”Borba protiv trgovine ljudima ”

Crveni krst Beograd je, uz podršku Crvenog krsta Srbije, 03. i 04. novembra 2018. godine održao obuku za nove edukatore u programu Borbe protiv trgovine ljudima. Obuku su uspešno završila 32 volontera iz 14 organizacija Crvenog krsta iz Beograda.
Treneri koji su realizovali seminar su: Mladen Živković iz Crvenog krsta Loznica, Aleksandar Ristić iz Crvenog krsta Apatin, Nikola Petkoj iz Crvenog krsta Palilula i domaćin-Slađana Matijević iz Crvenog krsta Stari grad kojima se ovom prilikom zahvaljujemo.

trgovina

Kviz o Crvenom krstu