Crveni Krst Beograd

Obuka “Pridruži se i ti”

Crveni krst Beograd organizuje obuku učenika iz srednjih škola  u kojima će se do kraja godine održati akcije dobrovoljnog davanja krvi.Organizacije Crvenog krsta iz 6 opština su prijavile 35 polaznika . Obuka se sastoji iz teorijskog dela koji se realizuje u saradnji sa Insitutom za transfuziju krvi Srbije , a praktični deo u formi radionica i simulacije akcije dobrovoljnog davanja krvi realizuju volonteri Crvenog krsta Stari grad i zaposleni Crvenog krsta Srbije i Beograda. Cilj obuke je da učenici drugog i trećeg razreda srednjih škola pomognu kao volonteri u organizovanju i realizaciji akcija davanja krvi u svojim školama.

Kviz o Crvenom krstu