Crveni Krst Beograd

Početak saradnje sa kompanijom Forma Ideale

SDC11742
Građani su u sredstvima javnog informisanja mogli da se upoznaju da će kompanija Forma Ideale preko Crvenog krsta Srbije pomoći ugroženim građanima od poplava.

Dobra volja donatora je da do kraja 2014. godine pomaže našim sugrađanima na ovaj način, ali s obzirom na mesečnu realizaciju koja može da obuhvati od 20- 50 porodica u zavisnosti od mogućnosti donatora, svakog meseca će se procenjivati koje sredine i na koji način će biti pomognute.

Organizacija Crvenog krsta u partnerstvu sa Centrima za socijalni rad i drugim strukturama na lokalnom nivou trenutno radi na definisanju jasnih kriterijuma ugroženosti u sredinama koje su pogođene poplavama, a za stanovništvo koje u ovom trenutku može da se vrati u svoje domove koji su bezbedni za stanovanje.

Tek nakon jasno definisanih kriterijuma ugroženosti i pririteta će se pomoć ove vrste i uručiti porodicama pogođenim poplavama.

Kviz o Crvenom krstu