Crveni Krst Beograd

Kviz “Šta znaš o Crvenom krstu”

Crveni krst Beograda od 2000.godine godine organizjje kviz”Šta znaš o Crvenom krstu” . Učesnici su učenici četvrtih razreda osnovne škole. Tema kviza su: Istorijat i razvoj međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog krsta u našoj zemlji, Osnovni principu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Znaci u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Programi Crvenog krsta kao što su vaspitanje za davanje krvi, prva pomoć i ponašanje dece u određenim situacijama kao deo programa borbe protiv trgovina ljudima. Opštinska takmičenja se održavaju u aprilu i maju, a gradsko finale krajem maja. U prilogu su dati materijali.

 

 

Kviz o Crvenom krstu