Crveni Krst Beograd

Kviz o CK -seminari za učiteljice i druge saradnike

Crveni krst Beograda svake godine u martu mesecu organizuje dva jednodnevna seminara za učitelje/učiteljice i druge saradnike koji u školama pripremaju učenike četvrtih razreda osnovnih škola za takmičenje-kviz “Šta znaš o Crvenom krstu”. Tema kviza su: Istorijat i razvoj međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog krsta u našoj zemlji, Osnovni principu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Znaci u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Programi Crvenog krsta kao što su vaspitanje za davanje krvi, prva pomoć i ponašanje dece u određenim situacijama kao deo programa borbe protiv trgovina ljudima.

Ove godine su seminari 9 i 10.marta od 9,30 do 13 h u sali Crvenog krsta Beograda, Simina 19,treći sprat. Učesnici su podeljeni po danima zavisno od opštine na kojoj se nalazi osnovna škola.

 

Kviz o Crvenom krstu