Crveni Krst Beograd

Kratka uputstva u slučaju poplave !

2015-03-06 16 18 02

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVA PRE POPLAVE

 • Uvek kupujte laganiji nameštaj koji je moguće podići na gornje spratove
 • Imajte rezervne džakove i pesak
 • Pripremite ranac za hitne slučajeve
 • Pratite vesti na radiju, televiziji i internet
 • Upozorite starije i nemoćne komšije
 • Parkirarajte vozila na viša mesta
 • Ukoliko imate vremena napravite fotografije pre nego što napustite objekat (pomaže u naplati premije osiguranja)
 • Isključite dovode struje i vode
 • Isključite sve električne uređaje i ostavite ih otvorene
 • Ukoliko morate da napustite svoj dom” zatvorite prozore, zaključajte vrata i ponesite sa sobom svoje kućne ljubimce’’

UPUTSTVA ZA VREME POPLAVE

 • Nemojte hodati, plivati ili voziti kroz poplavni talas (samo 1 0 cm bujičnog talasa može vas oboriti sa nogu i naneti vam teške povrede)
 • Ne dozvolite deci da se igraju u ili blizu poplavnog talasa
 • Nemojte hodati po nasipima!
 • Izbegavajte kontakt sa poplavnim talasom
 • Nemojte koristiti električne uređaje dok ih predhodno ne proverite
 • Nemojte konzumirati nikakvuhranu koja je bila u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa
 • Prokuvajte vodu iz česme pre nego što je koristite za piće ili pripremu hrane
 • Budi spreman za brzo napuštanje objekta – evakuaciju
 • Slušaj informacije i poštuj instrukcije nadležnih
 • Proveri opasnostod rušenja oštećenih delova zida, plafona, stepenica …

SADRŽAJ TORBE ZA HITNE SLUČAJEVE

 • Kopija ličnih dokumenata,kopije osiguranja nekretnine i kreditne kartice
 • Baterijska lampa
 • Rezervni ključevi
 • Tranzistor
 • Vlažne maramice
 • Visoko energetske čokoladice
 • Minimum 2 litra vode
 • Hrana u trajnom pakovanju/konzerve /
 • Kutija prve pomoći
 • Lekovi
 • Kanap
 • Rezervne naočare ili sočiva
 • Punjač za mobilni telefon i telefon
 • Pištaljka

Uputstva su preuzeta sa android aplikacije Crvenog krsta Beograda pod nayivom ” Prva pomoć za sve !” koja se može besplatno preuzeti na  https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.ti.prvapomoczasve

 

Kviz o Crvenom krstu