Crveni Krst Beograd

Kontakt

CRVENI KRST BEOGRAD
Simina 19 / III, Beograd

Tel: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Faks: 011/ 2622-381
E-mail: belgrade@redcross.org.rs
Tekući račun: 205-203712-52 kod Komercijalne banke a.d. Beograd
Račun za donacije : 205-255201-09 kod Komercijalna banke a.d. Beograd
Pib: 100042415
Matični broj: 07002718

Predsednik
Prim. Dr.Milan Pirnat doktor medicine,radiolog
011 2620 616
belgrade@redcross.org.rs

Sekretar
Ivana Marisavljević-Dašić
Diplomirani specijalni pedagog
011 2620 616
belgrade@redcross.org.rs

Potpredsednici
Prof. dr. Ljiljana Tasić
Profesor Farmaceutskog fakulteta
belgrade@redcross.org.rs
Branislav Popović, geološki tehničar
belgrade@redcross.org.rs

Stručna služba
Stručni saradnik za organizaciju, razvoj i društvena priznanja, podmladak i omladinu i difuziju
011 30-32 117 lok 404
jasmina@redcross.org.rs

Stručni saradnik za socijalnu delatnost
011 30-32 117 lok 400
belgrade@redcross.org.rs

Stručni saradnik za komercijalne poslove i popunu kapaciteta odmarališta u Bogovađi
011 30 -32 117 lok. 413
dragansimendic@redcross.org.rs

Stručni saradnik za program prve pomoći i pripreme i delovanja u nesrećama
011 30-32 117 lok.412
danica@redcross.org.rs

Stručni saradnik za zdravstvo i dobrovoljno davalaštvo krvi
011 30 32 117 lok.410
julija@redcross.org.rs

Kadrovski poslovi i poslovi službe traženja
011 30 32 117 lok. 408
rada@redcross.org.rs

Računovodstvo
Aleksandra Mijatović
Šef računovodstva
011 30 32 117 lok. 407
aleksandra@redcross.org.rs

Odmaralište Bogovođa
Upravnik Centra za azil
014 438 006 ili 014 438 053
bogovadja@redcross.org.rs

Kviz o Crvenom krstu