Crveni Krst Beograd

Komandno-simulaciona vežba Štaba za vanredne situacije opštine Mladenovac

U toku je komandno-simulaciona vežba Štaba za vanredne situacije opštine Mladenovac sa ciljem unapređenja sistema komunikacije i koordinacije izmedju članova Štaba.
Vežba se sprovodi u okviru programa “Pripreme za delovanje u nesrećama i odgovor na nesreće” Crvenog krsta Beograd, koji je podržan od strane Grada Beograda – Sekretarijata za poslove odbrane ,vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima.
Vežbu realizuju Crveni krst Srbije, Crveni krst Beograd, Trening centar MUP- a RS, Sektor za vanredne situacije – Uprava za upravljanje rizicima i Uprava za vanredne situacije za Grad Beograd.
Komandno-simulaciona vežba deo je projekta Crvenog krsta Srbije “Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama” .
Ovo je četvrta u nizu obuka Štabova za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda, a 70-ta na teritoriji Republike Srbije od početka realizacije projekta Crvenog krsta Srbije pod nazivom “Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama “.
Sledeća komandno-simulaciona vežba održaće se 26. i 27. februara u Opštini Vračar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu