Crveni Krst Beograd

KAKO AKTIVIRATI SOLIDARNOST I OČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE?

Koronavirus je svakako u središtu pažnje širom sveta, u središtu je pažnje u apsolutno svakoj porodici i trenutno je značajan aspekt života svakog pojedinca.

Kao i u drugim kriznim situacijama, i ovde smo suočeni sa različitim ponašanjem ljudi. Jedan deo građana se ponaša u skladu sa preporukama i informacijama koje dobijaju od relevantnih institucija i zahvaljujući tom ponašanju štite i sebe i druge.

Da bi se smanjio rizik neophodno je da svaki pojedinac bude odgovoran i da se ponaša u skladu sa savetima koji štite zdravlje, a oni su pored održavanja higijene  koja je osnov i imperativ,  prisutni još i u vidu seta mera i saveta kojima štitimo mentalno zdravlje sebe, ali i onih koje volimo.

Saveti za roditelje

O panici i o strahu u ovoj situaciji još uvek nemamo dovoljno podataka, ali nešto možemo da zaključimo na osnovu ponašanja i emocionalnih reakcija. Nema puno istraživanja o uticaju zaraznih i infektivnih bolesti na mentalno zdravlje ali možemo reći da ova situacija utiče i na mentalno zdravlje i potrebno je voditi računa o dobrobiti pojedinaca.

SAVET PLUS ZA STARIJE SUGRAĐANE

Trudite se da vaši postupci ne naštete ljudima ili da ih ne izlože dodatnim rizicima (ako ste bolesni ne idite na posao i u posete drugim ljudima, nemojte da pravite zalihe koje su nepotrebne i time dovodite u direktnu opasnost druge osobe koje nisu u mogućnosti da nabave potrepštine, ali i indirektno vi dovodite i sebe i svoju porodicu u opasnost, jer ako vaš komšija ni saradnik nemaju dezinfekciono sredstvo to je rizik i za vas).

SAVETI ZA DOBROSUSEDSKE ODNOSE

Tagged , , , ,

Kviz o Crvenom krstu