Crveni Krst Beograd

IZVRŠENA DISTRIBUCIJA EDUKATIVNIH POSTERA CRVENOG KRSTA PO BEOGRADSKIM ŠKOLAMA

U cilju stvaranja i održavanja zdravih navika i prevencije širenja zaraznih bolesti, naročito u uslovima aktuelne epidemije izazvane virusom SARS-CoV-2, Crveni krst Beograd pripremio je edukativne postere za sve beogradske škole kao stalni podsetnik đacima nižih razreda šta ne treba da zaborave svakog dana kada su u školi kako bi sačuvali sebe i svoje zdravlje, zdravlje svojih drugara i članova porodice.

Ujedno, đacima prvacima Crveni krst Beograd je uz podršku Sekretarijata za zdravstvo pripremio poklon raspored časova kao dobrodošlicu sa porukom da budu aktivni, redovno jedu, piju tečnost, budu marljivi u školi, idu redovno na spavanje. Sve poruke za zdravo odrastanje prikazane su slikom na poleđini rasporeda časova.

Izrada propagandno-edukativnog materijala rađena je u sklopu programa „Promocija zdravlja i unapređenje zdravlja pojedinih grupacija stanovništva i prevencija bolesti zavisnosti” koji je od 2017. godine podržala Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zdravstvo.

Tagged , , , ,

Kviz o Crvenom krstu