Crveni Krst Beograd

Godišnjica osnivanja Crvenog krsta Srbije

nadezda petrovicCrveni krst Srbije osnovan je na današnji dan, pod nazivom Srpsko društvo Crvenog krsta, tačno pre 143 godine, na inicijativu dr Vladana Đorđevića. Za prvog predsednika izabran je Mitropolit Mihajlo Jovanović, a Upravu je činilo nekoliko uglednih građana tadašnjeg vremena.

Crveni krst je putem Proglasa obznanio svoje postojanje, i javnost upoznao sa ciljevima i dužnostima. Istovremeno, građani su pozvani da se učlane i osnuju pododbore širom zemlje. Tokom osnivačke godine, Društvo je okupilo prvih 2.000 članova i formiralo 35 pododbora u zemlji.

Prvi zadatak Crvenog krsta bio je zbrinjavanje izbeglih zbog Hercegovačkog ustanka.

Iste godine, na inicijativu Crvenog krsta, Kneževina Srbije pristupila je Ženevskim konvencijama. Kneževina Srbije je visoko cenila zalaganje Društva u pružanju pomoći svim ugroženim ljudima, a osnovni zadatak tadašnjeg Crvenog krsta bio je pomoć vojnom sanitetu.

Knez Milan Obrenović odlikovao je predsednika Crvenog krsta Velikim krstom Takovskog reda, a 11.juna 1876.godine Međunarodni komitet Crvenog krsta priznao je Srpsko društvo Crvenog krsta.

Rad Društva od početka je bio usmeren na prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za pomoć ugroženima, organizovanje bolnica, obuku dobrovoljnih bolničarki, nabavku sanitetskog materijala, angažovanju lekara i pružao veliku pomoć vojnom sanitetu.

Bez obzira na teškoće i uzastopne ratove, veliki broj ranjenika, izbeglica i teškoće sa kojima se društvo suočavalo, humana ideja Crvenog krsta se širila, tako da je 1885.godine Srpsko društvo Crvenog krsta već imalo 105 pododbora.

U Srpsko-Bugarskim ratovima, Srpsko društvo Crvenog krsta obavljalo je evakuaciju i zbrinjavanje ranjenika sa svojih 45 sanitetskih vozila, 37 pokretnih bolnica i sanitetskim vozom. Srpsko društvo Crvenog krsta je izdejstvovalo da vrhovni komandant Kralj Milan, dozvoli transporte evropskih društava Crvenog krsta preko Srbije kao pomoć za Bugarsku, sa kojom je Srbija bila u ratu, poštujući Ženevsku konvenciju.

Zakonskim odredbama iz 1896.godine Društvo je postalo autonomno, njegov amblem zaštićen od zloupotreba, dobijene su povlastice na želenici, pravo na besplatno korišćenje telegrama, oslobođenje od carinskih dažbina, kao i od svih taksi od zemaljskih vlasti.

Temelji Doma Crvenog krsta udareni su juna 1879.godine u Siminoj ulici Br. 19 u Beogradu, gde se Crveni krst Srbije i danas nalazi.

U prvom svetskom ratu Društvo je delovalo u zemlji i inostranstvu. Naime, deo Srpskog Društva ostao je u Beogradu i Kruševcu, sedište se premestilo u Niš, deo se sa vojskom i Vladom evakuisao na Krf, a zatim preko Italije u Švajcarsku. Društvo je nastavilo rad 1918.godine i već 1920.godine imalo 40 pododbora i oko 30.000 članova. U to vreme veliku pomoć narodu preko Crvenog krsta, pružali su naši iseljenici. Srpsko društvo Crvenog krsta održalo je 25.decembra 1921.godine svoj poslednji godišnji skup i svoje tekovine prenelo je na svog naslednika – Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Crveni krst je i kasnije menjao ime i zavisnosti od imena države u kojoj je postojalo. Tokom drugog svetskog rata Društvo je delovalo pod imenom Društvo Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije, a krajem 1944.godine u svim republikama osnovani su glavni odbori Crvenog krsta

U periodu raspada bivše Jugoslavije, Crveni krst Srbije nastavio je da ostvaruje svoje zadatke zbrinjavajući veliki broj izbeglica i raseljenih, distribuirajući pomoć od međunarodnih donatora, uglavnom od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, od Svetskog programa hrane, Humanitarnog biroa Evropske unije i nacionalnih društava i donatora koji su pružali pomoć tokom devedesetih i početkom ovog veka, u količini od 650.000 tona.

Raspad SFRJ prouzrokovao je izdvajanje organizacija Crvenog krsta iz jedinstvene organizacije koja je delovala na teritoriji cele bivše Jugoslavije, a Crveni krst Srbije i Crveni krst Crne Gore su nastavili sa radom kao Jugoslovenski Crveni krst. Avgusta 1993.godine Međunarodni komitet Crvenog krsta potvrdio je kontinuitet Nacionalnog društva Jugoslovenskog Crvenog krsta u neprekidnom trajanju od međunarodnog priznanja dva društva od 1876.godi

Danas je Crveni krst Srbije Nacionalno društvo. Međunarodno priznanje je potvrđeno 2006 godine.

Crveni krst Srbije danas broji 183 opštinske tj gradske organiazcije, u kojima radi 750 profesionalaca i preko 60 hiljada volontera; posebno se angažuje u pružanju pomoći svima kojima je pomoć potrebna – bez razlike u pogledu bilo koje različitosti – socijalne, verske, rasne, u pogledu pola, uzrasta, političkog ili bilo kojeg drugog opredeljenja. Kroz različite socijalne programe Crveni krst pomaže socijalno ugroženo stanovništvošto što u našem društvu čini preko 10 odsto od ukupnog broja stanovnika, radi na motivaciji dobrovoljnih davalaca krvi, obukama za pružanje prve pomoći, pripremama i delovanju u nesrećama, širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, i mnogim drugim humanitarnim programima.

Izvor : Crveni krst Srbije/ Crveni krst Palilula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu