Crveni Krst Beograd

Donacija NVO ” Japan Yugo Art”

Posredstvom japanske ambasade predsednica NVO ”JAPAN JUGO ART” gospodja Akikawa Nobuko donirala je Crvenom krstu Beograda za poplavljene u Obrenovcu 220.000,00 jena ( 177.555,00 dinara).

Kviz o Crvenom krstu