Crveni Krst Beograd

Donacija IOCC građanima Obrenovca

Crveni krst Beograda je 17.12.2014.godine podelio u Obrenovcu 15 frižidera i 25 šporeta-donaciju Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije /IOCC / i Mitropolije australijsko-novozelandske porodicama čiji su stambeni objekti bili poplavljeni.

20141217_141423

20141217_141001

Kviz o Crvenom krstu