Crveni Krst Beograd

Dan zdravih gradova 20.maj 2017

Ovogodišnji Dan zdravih gradova biće obeležen u tri najveća grada u Republici Srbiji kao jedinstvena manifestacija skupom različitih aktivnosti namenjenih građanima Niša, Beograda i Novog Sada. Inicijatori ove ideje – centri za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Niš, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Instituta za javno zdravlje Vojvodine, žele da mobilišu građane za zajedničke napore u očuvanju i unapređenju zdravlja u urbanim sredinama.

Zajednička manifestacija počinje 17. maja u Novom Sadu promocijom publikacije „Zdravstveni profil Grada Novog Sada” i edukacijom „Kako da grad postane zdrav grad?”. Oba događaja će se odvijati u organizaciji Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Na edukaciji će biti predstavljeni pojedini aspekti od značaja za zdrav grad kao što su životna sredina, urbano planiranje, mentalno zdravlje i participacija lokalne zajednice.

Sledi akcija u zajednici 19. maja u Nišu u organizaciji Instituta za javno zdravlje Niš, a u partnerstvu sa Sekretarijatom za omladinu i sport Grada Niša i brojnim institucijama i organizacijama: Sportski savez Grada Niša, Umetnička škola Niš, Crveni krst Niška Banja, sportski klubovi i klubovi istočnjačkih veština (škola kineskih veština „Život je pokret”, Klub borilačkih sportova „Naissus”, Karate klub „Elid”, Aikido dođo „Ikeda”, Joga centar „Niš”),  Planinarski klub „Mosor”, Savez izviđača Niš, OŠ „Vuk Karadžić” iz Niša, udruženja studenata medicine IFMSA i farmacije NIPSA, Dom zdravlja Niš, Gradska organizacija Crvenog krsta Niš, Organizacija za podršku porodicama u riziku „Putokaz” i EBERS asocijacija. Akcija će biti održana u prostoru Niške Tvrđave gde će biti formirana aleja sportova i istočnjačkih veština, prikazana modna revija odevnih predmeta od reciklažnog materijala, izrađivani crteži i grafiti od strane učenika osnovnih škola sa ekološkim porukama, a biće i predstavljen rad svih institucija i organizacija koje sprovode zdravstveno-vaspitne odnosno programe promocije zdravlja.

Završnicu ove zajedničke manifestacije predstavlja akcija u Beogradu 20. maja, u organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, na Adi Ciganliji, koja ima za cilj promociju zdravih stilova života i unapređenje partnerstva za zdravlje u lokalnoj zajednici. Manifestacija će se održati u periodu od 11 do 15 časova u neposrednoj blizini restorana „Jezero“, a Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd će se u obeležavanju ovog značajnog datuma pridružiti brojni partneri: JP Ada Ciganlija, DZ „Dr Simo Milošević“ Čukarica, Udruženje za borbu protiv dijabetesa „Plavi krug“, Udruženje studenata medicine IFMSA, Crveni krst Beograda, Plesna sekcija Sokolskog društva Beograd Matica, Velnes akademija Peđa Filipović, JKP Gradska čistoća, udruženje „Ulice za bicikliste“ i časopis „Liceulice“.

Zdrav grad čine zdravi ljudi! Interakcija između ova dva entiteta je uzajamna i predstavlja preduslov održivog razvoja. Zdrav grad je sredina u kojoj se konstantno stvaraju i unapređuju oni činioci fizičkog i socijalnog okruženja u društvu koji omogućavaju ljudima u gradovima da se međusobno pomažu u obavljanju svih životnih aktivnosti, kao i u punom razvoju svojih mogućnosti.

Zdrav grad je sredina koja pruža podršku za razvoj i napredak pojedinaca, grupa i čitave zajednice kroz racionalno korišćenje dostupnih resursa, kroz permanentno ulaganje u infrastrukturu gradova, kroz razvoj privrede, zdravstva, obrazovanja, kulture kao i kroz motivisanje stanovnika gradova da se odgovorno ponašaju prema svom zdravlju, ali i prema sredini u kojoj žive.

Zdravi gradovi su mesta povezivanja pojedinaca, ali i organizacija, institucija i svih aktera društvenog života u zajedničku brigu o zdravlju. Takvo partnerstvo omogućava lakše prepoznavanje aktuelnih problema zajednice kao i njihovo rešavanje.

Više od tri milijarde ljudi na planeti živi u gradovima, što čini gotovo polovinu svetske populacije. Pretpostavlja se da će ovakav trend rasta gradskog stanovništva dovesti do toga da će do 2030. godine šest od deset stanovnika živeti u gradovima, a da će taj broj do 2050. godine dodatno porasti pa će sedam od deset stanovnika živeti u urbanim sredinama.

Život u urbanim sredinama sa sobom nosi brojne izazove za zdravlje stanovnika ali i pruža puno mogućnosti za individualni i kolektivni razvoj. Gradovi su i mesta gde ljudi aktivno razvijaju i usvajaju zdrave životne stilove do momenata kada oni postaju sastavni deo njihovog života, a zdravlje postane vrhunska vrednost kojoj neprestano teže. Institucije zdravstvenog i drugih sistema, u partnerstvu sa samim građanima, svakodnevno doprinose boljem ukupnom zdravlju stanovnika gradova kroz organizovane i partnerske inicijative.

Jedna od takvih inicijativa jeste i ovogodišenje obeležavanje Dana zdravih gradova u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, a naše nade su da će se naredne godine ovakvoj inicijativi pridružiti i drugi gradovi u Srbiji, koji već aktivno u svojim sredinama puno čine na očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnika.

Kviz o Crvenom krstu