Crveni Krst Beograd

Crveni krst Beograd realizovao MTT obuke

Uz podršku Grada Beograda – Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, tokom proteklog vikenda realizovana je Nacionalna obuka za nove članove mobilno tehničkog tima Crvenog krsta Beograda. Tokom godine, na teritoriji grada Beograda, najveća potreba za angažovanjem je upravo za mobilno tehničkim timom. Zadaci koje je ovaj tim osposobljen da izvodi, kao što je crpljenje vode iz poplavljenih objekata, dezinfekcija objekata i postavljanje sušilica u rad, je od velikog značaja, naročito u fazi oporavka od nesreća. Obuku je pohađalo 18 volontera Crvenog krsta sa teritorije grada Beograda.

Da bi se u momentu kada se nesreća dogodi reagovalo na najefikasniji i najbolji način, neophodno je da postoji adekvatna priprema. U poslednjih mesec dana, Crveni krst Beograda organizovao je dve osnovne obuke za nove članove jedinica za delovanje u nesrećama, obuku za članove Nacionalnog mobilno tehničkog tima, kao i trening za članove Nacionalnog tima iz Beograda. Obukama i treninzima u prethodnom periodu prisustvovala su ukupno 102 volontera iz organizacija Crvenog krsta sa teritorije Grada Beograda.

Kviz o Crvenom krstu