01. januar 0001.


U Crvenom krstu u Srbiji svake godine preko 30.000 građana nauči osnovne veštine prve pomoći, a obučava ih 1165 predavača i instruktora koliko ih ima u mreži Crvenog krsta Srbije. Nadamo se da će broj obučenih iz godine u godinu rasti.

Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć, ali svako od nas, takođe, može da nauči da pruži prvu pomoć. Posebna pažnja usmerena je na one populacione kategorije koje su izložene povećanom riziku od povreda zbog vrste posla, bavljenja sportom ili drugih razloga.

Ukoliko želite da naučite prvu pomoć, kontaktirajte organizaciju Crvenog krsta na Vašoj opštini!