Crveni krst Srbije

Reč dve o merama opreza!


 29. oktobar 2020.


Ukoliko tražite posao, molimo vas da obratite pažnju na sledeće mere opreza:

 • Ne prihvatajte usmeni ugovor za posao. Eliminišite sve što nije pojašnjeno i precizno definisano kao uslov za posao.
 • Iako možda deluju dobronamerno, nemojte previše verovati ljudima koji se nude da organizuju posao ili previše dobar dogovor.
 • Ako ponuda zvuči previše dobro da bi bila istinita, možda i jeste zamka.
 • Pre nego što prihvatite posao, postavite pitanja, pokušajte da saznate nešto o plati, radnim i uslovima za život.
 • Iako su oglasi za posao uglavnom kontrolisani od strane relevantnih vlasti, budite pažljivi ako oglas nudi posao na drugom mestu od onog gde živite i ako zvuči previše dobro i nerealno, obično samo sa brojem telefona i nadimkom potencijalnog poslodavca. Takvi oglasi mogu biti na nekonvencionalnim mestima kao što su ulične svetiljke, žute strane, sandučići za poštu...
 • Ako je traženje posla povereno agenciji, proverite dobro legitimitet i kredibilitet te agencije.

Kada koristite društvene mreže imajte na umu da:

 • Kod dopisivanja treba imati na umu da osoba sa druge strane nije uvek ona za koju se predstavlja.
 • Treba ignorisati osobe koje odmah pitaju za lične informacije, stanje u porodici ili nude posao.
 • Prijaviti roditeljima/starateljima svaki neželjeni sadržaj ili komunikaciju bez osećaja krivice ili stida.
 • Treba izbegavati sastanke sa nepoznatim licima, posebno one zakazane putem četa.
 • Ne treba slati svoje slike ili davati informacije koje se tiču lične ili bezbednosti okoline. Voditi računa o tome koje informacije plasiramo na društvene mreže (adresu, brojeve telefona, statuse poput „kod kuće sam“ i sl.), kao i o tome kome dozvoljavamo pristup našim podacima.
 • Ako ne posedujemo dovoljno tehničko znanje, treba da se obratimo za pomoć osobama koje su upućenije.
 • Izbegavati korišćenje sumnjivih sajtova koji služe za sticanje poznanstava.
 • Proveriti da li sajt kompanije u kojoj tražimo posao postoji i čime se ta kompanija bavi.

Ukoliko ste odlučili da putujete:

 • U toku putovanja, uvek budite sa osobom sa kojom ste krenuli.
 • Obezbedite detaljne informacije o dokumentima koji su potrebni.
 • Informišite bližnje o planu putovanja i o kontaktima koji su na raspolaganju.
 • Ukoliko je putovanje organizovano od strane agencije, postarajte se da proverite legitimitet i kredibilitet agencije.
 • Nosite pasoš i lična dokumenta sa sobom.
 • Napravite kopije dokumenata i stavite ih na različita mesta. U slučaju problema, ovo omogućuje relevantnim vlastima ili konzulatu da prođu kroz identifikacioni proces.
 • Raspitajte se pre putovanja o brojevima telefona i adresi ambasade naše zemlje ili konzulata.