mozak i lanac

Kako aktivirati solidarnost i očuvati mentalno zdravlje?


 15. mart 2020.


Koronavirus je svakako u središtu pažnje širom sveta, u središtu je pažnje u apsolutno svakoj porodici i trenutno je značajan aspekt života svakog pojedinca.

Kao i u drugim kriznim situacijama, i ovde smo suočeni sa različitim ponašanjem ljudi. Jedan deo građana se ponaša u skladu sa preporukama i informacijama koje dobijaju od relevantnih institucija i zahvaljujući tom ponašanju štite i sebe i druge.

O panici i o strahu u ovoj situaciji još uvek nemamo dovoljno podataka, ali nešto možemo da zaključimo na osnovu ponašanja i emocionalnih reakcija. Nema puno istraživanja o uticaju zaraznih i infektivnih bolesti na mentalno zdravlje ali možemo reći da ova situacija utiče i na mentalno zdravlje i potrebno je voditi računa o dobrobiti pojedinaca.

Da bi se smanjio rizik neophodno je da svaki pojedinac bude odgovoran i da se ponaša u skladu sa savetima koji štite zdravlje, a oni su pored održavanja higijene  koja je osnov i imperativ,  prisutni još i u vidu seta mera i saveta kojima štitimo mentalno zdravlje sebe, ali i onih koje volimo.