Crveni Krst Beograd

7.april Svetski dan zdravlja

Svetski dan zdravlja se obeležava 7.aprila na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije. Tema ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja je bezbednost hrane,a slogan je “Od njive do trpeze-zdravstveno ispravna hrana”.Bezbednost hrane je oblast javno zdravstvene akcije zaštite potrošača od rizika trovanja hranom.Nebezbedna hrana je povezana sa smrću oko 2 miliona ljudi godišnje, uključujući i decu. Hrana koja sardži štetne bakterije, viruse, parazite ili hemijske supstance je odgovorna za više od 200 bolesti: dijareje, virusnih bolesti (prvi slučajevi Ebole su povezani sa konzumiranjem kontaminiranog mesa), bolesti reproduktivnih organa i malignih bolesti. Promene u proizvodnji hrane, distribuciji i potrošnji (globalizacija trgovine hranom, masovna ugostiteljstva i ulična hrana), promene u okruženju, novi patogeni i toksini povećavaju rizik da se hrana kontaminirana. Svetska zdravstvena organizacija je dala pet ključnih saveta za bezbednije rukovanje i pripremanje hrane:hrana mora biti čista,odvojiti sirovu od kuvane hrane,čuvati hranu na određenim temperaturama,koristiti pijaću vodu.

Svetska zdravstvena organizacija pomaže i podstiče zemlje da spreče, otkriju i reaguju na pojave bolesti izazvanih hranom u skladu sa Codek Alimentarius, to je kodeks standarda, smernica i prakse koje se odnosi na hranu. Polazeći od činjenice da je bezbednost hrane sveprisutno pitanje i zajednička odgovornost, Svetska zdravstvena organizacija stavlja akcenat na učešće nezdravstvenog sektora, poljoprivrede, trgovine, životne sredine, u ovoj kampanji i traži podršku vodećih međunarodnih i regionalnih agencija i organizacija aktivnih u oblasti hrane. Svetski dan zdravlja 2015 je prilika da se podsete vlade, proizvođači, dobavljači i javnost na značaj bezbednosti hrane.

 

Kviz o Crvenom krstu