Crveni Krst Beograd

5.decembar-Medjunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera se obeležava ove godine pod sloganom „Volonteri grade otporne zajednice“, pa se posebna pažnja poklanja volonterima koji su angažovani i deluju u svojim lokalnim zajednicama. Upravo je njihov doprinos ono što te zajednice čini otpornijim na rizike, kao što su prirodne katastrofe, ekonomske i političke krize. Takođe ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana volontera skreće pažnju na to da gotovo 60 % volontera širom sveta čine pripadnici marginalizovanih grupa i žene.

„Nit koja povezuje“, globalni izveštaj o volontiranju programa Ujedinjenih nacija za 2018. godinu i sam se usredsređuje na volontiranje u lokalnim zajednicama koje prolaze kroz neku vrstu krize ili vanredne situacije i ističe važnost veza među osobama u zajednici koje tokom kriznih situacija postaju jedan od faktora otpornosti pojedinca, porodice same zajednice i društva. Solidarnost i uzajamno poverenje su se pokazale kao ključni elementi uspešnog samoorganizovanja zajednica u odgovoru na krizne situacije a sposobnost volontera da jedni druge podržavaju, podupiru i nadopunjuju, kao i različite mreže koje već postoje u zajednici i proširuju se tokom odgovora na krizu doprinose opštoj otpornosti. Volontiranje u zajednici i odnosi koji se razvijaju u njoj, kao i povezivanje unutar i između grupa u zajednici zasnovano na volonterskom radu ojačava socijalnu koheziju oslanjajući se na zajednički identitet, iskustvo i motivaciju.

Promovisanje volontiranja je posebno značajno u zajednicama koje su ekonomski manje razvijene, u ruralnim i udaljenim krajevima gde je najdragoceniji resurs koji zajednica ima na raspolaganju upravo solidarnost njenih članova, snažan osećaj zajedništva i jedinstvenog iskustva i motivacije. U mnogim od ovakvih zajednica volontiranje se ne doživljava kao posebna aktivnost već kao prirodan deo socijalnih interakcija koje su utemeljene na solidarnosti i pripadanju istoj zajednici. U mnogim ruralnim zajednicama je i danas uobičajeno da se i izvan kriza i vanrednih situacija brojne svakodnevne aktivnosti koje bi bile teške ili nemoguće za jednu osobu, obavljaju uz volontersku pomoć drugih pripadnika zajednice. Ovakve zajednice, utemeljene na poverenju i duboko usađenom osećaju solidarnosti su otpornije i na krize.

Globalni izveštaj o volontiranju Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca podseća da volontiranje nije ni univerzalni lek niti jednostavna aktivnost koja se odvija sama od sebe. Volonterski doprinosi zajednicama moraju biti prepoznati kao deo složenih socijalnih, političkih, kulturnih i ekonomskih procesa koji su međusobno povezani i ne samo da menjaju jedni druge već i snažno utiču na to ko su aktivni volonteri, šta je njihova motivacija da volontiraju, ali i na koji način mogu da se angažuju u kriznim situacijama i šta njihov rad može da postigne. Kako vlade širom sveta, zajedno sa civilnim sektorom i lokalnim zajednicama rade na tome da ublaže efekte siromaštva i unaprede zdravlje i obrazovni nivo stanovništva, volontiranje se pokazuje kao efikasan element ovih napora.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca podseća da:

  • Svake godine približno 12,5 miliona volontera poklanja svoje vreme Crvenom krstu i Crvenom polumesecu na globalnom nivou.
  • Približno devet miliona ovih volontera spadaju u mlade.
  • Ovo čini pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca najvećom humanitarnom volonterskom organizacijom na svetu, a što uključuje i približno 450.000 zaposlenih koji na globalnom nivou pružaju podršku volonterima.
  • U razvijenim zemljama je odnos zaposlenih i volontera 1:9, dok je u zemljama u razvoju ovaj odnos 1:180.

Crveni krst Srbije, kao najveća i najstarija volonterska organizacija u zemlji podseća da su volonteri nezamenljiv resurs svakog društva koje teži razvoju i da je njihov učinak višestruk. Volontiranje osim što rešava probleme ugroženih kategirija stanovništva, ono i izgrađuje ličnost onih koji volontiraju i  pomaže društvu da se uputi u humanijem smeru razvoja i solidarnosti. Volonterski rad u okviru Crvenog krsta  Srbije predstavlja svesno poklanjanje vremena, veština, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice bez materijalne nadoknade.  Volonteri mogu biti osobe iz svih društvenih grupa, svih uzrasta i imovinskih stanja, a aktivnosti na kojima se angažuju takođe variraju od učestvovanja u periodičnim akcijama do stalnih programa.

Volonteri rade na unapređenju svoje zajednice i istovremeno kroz rad, brigu i učenje menjaju svoje živote i živote svojih sugrađana Crveni krst Srbije uključuje u svoj rad 60.000 volontera. Od tog broja je 20% starijih, 20% je srednjih godina i radno sposobno, a 60 % čine mladi volonteri.

Volontiranje osnažuje pojedinca i povećava samopouzdanje, suzbija depresiju i pomaže vam da ostanete fizički zdravi.  Kroz volontiranje pomažemo drugima, ali i ukazujemo na probleme i potrebe oko nas,  a takođe se izgrađuje i osećaj solidarnosti. Volonteri omogućavju da oni koji imaju otežane životne okolnosti postanu ravnopravni članovi društva, a kroz svoje angažovanje štite ranjive ugrožene grupe od ekonomske, društvene i političke marginalizacije. Volontiranje ima potencijal jačanja kohezije društva, a može da doprinese stvaranju pozitivnih promena u društvu.

Na Međunarodni dan volontera Crveni krst Beograd će okupiti predstavnike volontera Crvenog krsta iz glavnog grada , porazgovarati sa njima, a zatim ih odvesti u obilazak Narodnog muzeja.

Volonteri, hvala Vam što ste izabrali naš Crveni krst da u njemu volontirate!

Srećan praznik !!!Moje srce 4-01

 

 

Kviz o Crvenom krstu