Crveni Krst Beograd

”Trka za srećnije detinjstvo”

Društveni značaj akcije – ” Trka za srećnije detinjstvo”
” Trka za srećnije detinjstvo je najmasovnija i najšire prihvaćena rekreativno-humanitarna aktivnost Nacionalnog društva Crvenog krsta, usmerena ka ostvarenju trajnog cilja-neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera. Masovnim učešćem u Trci deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.

Moto ovogodišnje Trke
                                                 ” IMAMO CILJ -DOĐI NA START”    

Vreme realizacije Trke u 2014. godini
Subota, 04.oktobra 2014. godine , u gradovima i opštinama u Srbiji.

Cilj organizovanja Trke
Poboljšanje socijalno-materijalnog položaja posebno ugroženih kategorija dece, a u skladu sa posebnim potrebama svake sredine, a na osnovu sagledavanja potreba na lokalnom nivou, od strane organiyacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama ( pomoć školama, zdravstvenim centrima, ustanovama socijalne zaštite, obdaništima i dr.)

trka 2 novi bgd trka 3 novi bgd trka mladenobvac 2 trka mladenovac trka novi bgdzemun trka

 

 

Kviz o Crvenom krstu