Crveni Krst Beograd

Promocija zdravlja-obuke zdravi stilovi života

Crveni krst Beograd organizuje u utorak 29.avgusta i četvrtak 31.avgusta 2017.godine dve obuke za volontere i saradnike Crvenog krsta koji će u osnovnim i srednjim školama realizovati radionice sa učenicima na teme: Pravilna ishrana, Fizička aktivnost i Štetnost duvanskog dima do kraja ove godine. Planirano je da se obuhvati 3000 dece.Program” Promocija zdravlja i unapređenje zdravlja pojedinih grupacija stanovništva i prevencija bolesti zavisnosti” se realizuje uz podršku grada Beograda-Gradske uprave Sekretarijata za zdravstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu