Crveni Krst Beograd

Pomoć migrantima na punktu Crvenog krsta

Distributivni punkt Crvenog krsta Beograd u parku kod dolaznih perona BAS-a u Beogradu radi svakodnevno u od 9 do 15 časova. Od 21.septembra 2015.godine do 7.februara 2016. godine, Crveni krst Beograd pomogao je ukupno 30.788 migranata u vidu hrane , higijene , odeće i obuće, što ukupno iznosi 47.454,32 kilograma podeljene pomoći.

Pored pomoći humanitarne organizacije Karitas (Caritas) koja se deli u kontinuitetu od 22.novembra 2015.godine Crveni krst Beograd obezbedio je humanitarnu pomoć od drugih donatora iz zemlje i inostranstva ( fizička lica i kompanije ).

Od kraja januara zabeleženo je osetno povećanje broja migranata koji preuzimaju pomoć na punktu Crvenog krsta Beograd , dnevni prosek u poslednjih 15 dana je 383 lica. Takođe je primetno da jedan broj lica u Beogradu boravi i više dana ( što nije bio slučaj u poslednjih dva meseca ).

Pomoć se deli na osnovu važećih kriterijuma koje primenjuju sve organizacije Crvenog krsta u Srbiji. Kriterijumi za raspodelu su međunarodno prihvaćeni i u svom radu ih primenjuje i  Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice/UNHCR/.

Pravo na pomoć imaju: žene,deca do 18 godina starosti,lica sa invaliditetom,samohrani očevi sa potvrdom,muškarci  preko 60 godina starosti,lica sa preporukom lekara,lica sa potvrdom UNHCR-a o posebnim potrebama za pravnomi fizičkom zaštitom.

Migranti i dalje imaju mogućnost korišćenja besplatnog bežičnog interneta kod distributivnog punkta.

Pored gore navedenih aktivnosti Crveni krst Beograda migrantima deli liflete Službe traženja Crvenog krsta Srbije na engleskom , francuskom i arapskom jeziku kako bi oni koji traže člana porodice mogli da se što pre putem linka pronađu. Takođe, migrantima se daju i lifleti Komesarijata za izbeglice i migracije RS sa informacijama o smeštaju.

 

Kviz o Crvenom krstu