Crveni Krst Beograd

Pokažimo im šta zaista znači ljubav!

Crveni krst Beograd je i ove godine pokrenuo akciju “Pokažimo im šta zaista znači ljubav”, kako bi zajedno sa građanima i kompanijama prikupio sredstva za realizaciju jednog od najplemenitijih socijalnih programa Crvenog krsta – program “Oporavak socijalno ugrožene dece iz Beograda”.

U nedelju 12.avgusta 2018 .godine u 8,00 časova kreće sa Studentskog trga u Beogradu druga grupa od 75 dece sa osam beogradskih opština. Sa decom uzrasta od 8 do 13 godina iz siromašnih porodica biće pet vaspitača , dva volontera Crvenog krsta i lekar koji će brinuti o njima i za njih organizovati zabavne i sportske programe. Smeštaj je u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac na Mitrovom polju.

Decu su opredelile organizacije Crvenog krsta u saradnji sa osnovnim školama, odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad i Udruženjem hranitelja Beograda.

Deca će na Mitrovom polju koje je na 695 metara nadmorske visine i 250 km udaljeno od Beograda, boraviti do 19.avgusta 2018.godine.

Obaveštavamo Vas da je do 9. avgusta 2018. godine donacijama fizičkih i pravnih lica prikupljeno 3.044.236 dinara / tri miliona četrdesetčetiri  hiljade dvestatridesetšest dinara/. Ukupno 6270 domaćinstava je uplatilo novac preko uplatnica Crvenog krsta koje su dobili uz aprilske uplatnice JKP“Infostan“ u iznosu od 2.579.033 dinara, a ostatak od 465.203 dinara je prikupljen u kasicama koje se nalaze u objektu kompanije IKEA. Sredstva se prikupljaju za oporavak/prevoz, smeštaj i ishranu/ dece koja će boraviti u dve smene u Mitrovom polju. Kao i prethodnih godina od preostalih sredstava i nadamo se novih donacija ,podržaćemo organizaciju kampa „Ruka nade“ Udruženja NURDOR u oktobru mesecu. Kamp „Ruka nade“ namenjen je najhrabrijim i najtužnijim porodicama, onim čije dete, mali superheroj, nije izdržalo u ratu protiv opakog neprijatelja-raka

Takođe grad Beograd-Sekretarijat za socijalnu zaštitu je kroz  finansiranje programa“Pomoć marginalizovanim grupama stanovništva na teritoriji grada Beograda“ pomogao u opremanju dece za oporavak.

Prva grupa od 78-oro dece se sa Mitrovog polja vraća u nedelju,12.avgusta oko 19 časova .

Crveni krst Beograda se zahvaljuje svim građanima i donatorima na iskazanoj solidarnosti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu