Crveni Krst Beograd

Podrška u učenju – CK Palilula

Zahvaljujući saradnji sa Fakultetom političkih nauka tj. studentima smera Socijalni rad i politika, Crveni krst Palilula već osam godina svakodnevno organizuje podršku u učenju za decu koja žive u neformalnim naseljima ili potiču iz socioekonomski ugroženih porodica.

Podrška se pruža jedan na jedan – svaki đak ima svog tutora koji je za njega ili nju tu da im pomogne u izradi domaćih zadataka i savladavanju gradiva.

Dobitak od ovog odnosa je obostran – oko stotinak dece sa uspehom savladava gradivo a isto toliko studenata svake godine obavi obaveznu stručnu praksu i iz prve ruke uči o svom budućem pozivu.

PODRSKA U UCENJU_o

Kviz o Crvenom krstu