Crveni Krst Beograd

Podeljeno 36 tona pomoći na punktu za migrante

Crveni krst Beograda svakodnevno , u periodu od 9,00 do 15,00 časova, vrši distribuciju pomoći za migrante koji borave na prostoru oko Autobuske i Železničke stanice u Beogradu . Pomoć se sastoji od individualnih paketa hrane i higijene. Sledovanje hrane koje migranti dobijaju sadrži: konzerva sardine od 125 gr – 2 komada, lepinja, buhtla sa džemom i flašica vode 0,5 litara. Paket higijene sadrži: četkicu i pastu za zube, gel za ruke , vlažne maramice i higijenske uloške. Deli se i pomoć u dečjim higijenskim paketima, obući i odeći za decu i odrasle.

Od početka godine deli se preko 230 sledovanja dnevno.

Distribuciju pomoći Crveni krst Beograda obavlja od 22.septembra 2015.godine, odnosno od momenta kada je Grad Beograd obezbedio kontejner za skladištenje i distribuciju pomoći i priključak za struju i na taj način omogućio adekvatne uslove za rad predstavnika naše organizacije.

U periodu od 22.9.12.2015. do 10.01.2016.godine, podeljeno je preko 36 tona pomoći za migrante, a pomoć je dobilo 21.640 lica, a na osnovu važećih kriterijuma koje primenjuju sve organizacije Crvenog krsta u Srbiji. Kriterijumi za raspodelu su međunarodno prihvaćeni i u svom radu ih primenjuje i  Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice/UNHCR/. Pravo na pomoć imaju:žene,deca do 18 godina starosti,lica sa invaliditetom,samohrani očevi sa potvrdom,muškarci  preko 60 godina starosti,lica sa preporukom lekara i lica sa potvrdom UNHCR-a o posebnim potrebama za pravnom i fizičkom zaštitom.Najveći broj korisnika pripadao je kategoriji dece do 18.godina starosti. Reč je pre svega o starijim maloletnicima koji putuju bez porodice , u grupama.

Od 22.novembra 2015.godine Crveni krst Beograda deli na punktu pomoć humanitarne organizacija Karitas , a donatori su bili i Eko Srbija, Koka Kola i Marbo.

Migranti i dalje imaju mogućnost korišćenja besplatnog bežičnog interneta kod distributivnog punkta.

Crveni krst Beograda migrantima deli liflete Službe traženja Crvenog krsta Srbije na engleskom , francuskom i arapskom jeziku kako bi oni koji traže člana porodice mogli da se što pre putem linka pronađu. Takođe, migrantima se daju i lifleti Komesarijata za izbeglice i migracije RS sa informacijama o smeštaju.

Kviz o Crvenom krstu