Crveni Krst Beograd

Kviz

Sta Crveni Krst radi u skoli? Pročitajte OVDE.

Šta znate o krvi?

                   KVIZ
*KOLIKO ZNAŠ O KRVI*

1.    Koliko jedinica krvi je godišnje potrebno u Srbiji?

a) 150.000    b) 300.000    c) 450.000

2.    Koliko je često potreban davalac krvi?

a) svakih 50 sekundi    b) svakih 100 sek.    c)  svakih 150 sek.

3. Da li ikada prestaje potreba za krvlju davalaca?

a) da        b) ne         c) možda

4. Sa koliko godina možeš da postaneš davalac krvi?

a) 33        b) 15        c) 18

5. Koliko puta godišnje mogu žene da daju krv?

a) 7        b) 1            c) 3
6. Koliko puta godišnje mogu muškarci da daju krv?

a) 4        b) 7            c) 1

7. Iz kog dela tela se uzima krv od dobrovoljnih davalaca?

a) iz prsta        b) iz resice uha    c) iz pregibna lakta

8. Koliko litara krvi ima u organizmu?

a) 2                b) 7                         c) 5

9. Koje krvne ćelije prenose kiseonik?

a) crvena krvna zrnca     b) bela krvna zrnca    c) krvne pločice

10. Koje krvne ćelije učestvuju u zaustavljanju krvavljenja?

a) crvena krvna zrnca     b) bela krvna zrnca    c) krvne pločice

11. Da li se davanjem krvi stvara navika?

a) da        b) ne       c) ponekad

12. Koja je krvna grupa najbolja?

a) moja     b) tvoja    c) svaka

pozivDDK

Tačni odgovori: 1.b, 2b, 3b,4c, 5c, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c, 11b, 12 c.

Koliko ima tačnih odgovora:

Od 0 do 2 – pokušaj da saznaš više!
Od 3-4       – još malo se potrudi !
Od 5-6       – nije loše !
Od 7-8       – vrlo dobro !
Od 9-10     – odlično!
Od 11-12   – bravo! Ti mora da si davalac krvi!

Kviz o Crvenom krstu