Crveni Krst Beograd

Konkurs na temu ”Osnovni principi CK i CP u akciji”

Povodom obeležavanja 50. godišnjice od usvajanja Osnovnih principa Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, od 8. maja do 20. juna 2015. godine, Crveni krst Srbije organizuje konkurs za pisane radove na temu „Osnovni principi Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u akciji“. Pravo na učešće na konkursu imaju svi studenti Univerziteta u Srbiji.

Autprincipiori tri prvoplasirana rada biće posebno nagrađeni, a veći broj najbolje ocenjenih radova, biće objavljeno u publikaciji koju će štampati Crveni krst Srbije. Svečano uručenje nagrada i promocija radova biće organizovani u Beogradu, krajem 2015. godine.

Tema konkursa, promocija Osnovnih principa Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, posebno je značajna imajući u vidu da se ove godine obeležava 50 godina od njihovog usvajanja na Međunarodnoj konferenciji Međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, održanoj u Beču 1965. godine.

Radovi se mogu poslati preko organizacija Crvenog krsta u mestu prebivališta ili direktno na adresu Crvenog krsta Srbije. Detaljne propozicije za učešće na konkursu biće objavljene na internet stranici Crvenog krsta Srbije.

Realizaciju ovog konkursa podržala je Ambasada Švajcarske u Beogradu.

Kviz o Crvenom krstu