Crveni Krst Beograd

Komandno simulaciona vežba u Obrenovcu

U Obrenovcu je u prethodna dva dana sprovedena komandno simulaciona vežba Štaba za vanredne situacije, u okviru projekta “Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama”.
Vežbu su zajedno realizovali Crveni krst Srbije i Crveni krst Beograd u saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac, Sektorom za vanredne situacije i Nacionalnim trening centrom MUP-a Republike Srbije i Upravom za vanredne situacije u Beogradu.
Koordinacijom i uvežbavanjem procedura za efikasniji protok informacija, teži se povećanju sposobnosti za brzo reagovanje u vanrednim situacijama na opštinskom nivou.
Komandno-simulaciona vežba se sprovodi u okviru programa “Pripreme za delovanje u nesrećama i odgovor na nesreće” Crvenog krsta Beograd, koji je podržan od strane Grada Beograda – Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima.
Učesnici vežbe bili su članovi štaba za vanredne situacije i rukovodioci stručnih operativnih timova u okviru štaba Gradske opštine Obrenovac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kviz o Crvenom krstu