Crveni Krst Beograd

Istorija

Spomenica_Crveni_krst_Beograd-1

Ko je bio Dr Vladan Đorđević…?
Biografi doktora Vladana, kako se za njega uobičajilo zvanje u narodu, često imaju dilemu kako da ga predstave: kao zaslužnog akademika, osnivača moderne ratne hirurgije u Srbiji, velikog narodnog dobrotvora , državnika i diplomatu, prvog gradonačelnika Beograda koji je uveo električno osvetljenje, gradski vodovod i kanalizaciju, osnivača Novog groblja…

Čini se da je dilema opravdana,, jer su sve svi navedeni atributi, skoro podjednako, sažimali u jednoj ličnosti , doktoru Vladanu Đorđeviću, koji kao da je svojim rođenjem u lekarskoj porodici , 21. novembra 1844. godine u Beogradu i krštenim imenom Hipokrates , predodređen za kasnija velika dela u životu.
Završio je medicinu u Beču, bio dobrovoljac u Francuskom –pruskom ratu gde je, uživo sa skalpelom u ruci i krvi do lakata, učio prve praktične lekcije iz vojne hirurgije. Nakon toga, sa dragocenim medicinskim iskustvom vratio se u Beograd gde ’’ počinje da seče i hirurškim nožem i jezikom’’.
Po povratku u Beograd oženio je svoju bečku ljubav, fra Paulinu koja mu je izrodila 15 dece.
Ubrzo je stekao ugled i kao lekar i kao javni radnik. Čini mnoga korisna dela. Unapređuje vojni sanitet, osniva srpsko lekarsko društvo, osniva prva srpska sportska udruženja, sprovodi reforme u civilnom i vojnom sanitetu, pokreće izgradnju komunalne infrastrukture u gradu ( vodovod ,kanalizacija, gradska rasveta, izgradnja trgova) i ustupa gradu 30 hektara porodičnog imanja iznad Slavujevog potoka za izgradnju novog gradskog groblja, koje se dugo po njemu zvalo ’’ Vladanovac’’.
Bio je ministar prosvete, privrede, spoljnih poslova i premijer u vladi Obrenovića, gradonačelnik Beograda, srpski poslanik u Atini i Stamblu.
Jedan od njegovih savremenika , ličnih političkih oponenata, rekao je za njega, ne bez argumenata, da je ’’ bio u Srbiji sve, osim kralj i patrijarh’’, dodajući i to da je u pojedinnim momentima bio ’’ kralj-kralju i patrijarh mitropolitima’’.

U svakom slučaju bio je izuzetna istorijska figura, bio je OSNIVAČ SRPSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRSTA!

proglas narodu

Kviz o Crvenom krstu