Crveni Krst Beograd

Donacija IOCC

Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija IOCC obezbedila je finansijska sredstva za sanaciju objekta i nabavku kuhinjske opreme za objekat Crvenog krsta Beograda u Bogovađi u kome je 2011. godine otvoren Centar za tražioce azila.

U Centru je za manje od pet godina boravio veliki broj tražilaca azila , u pojedinim godinama dnevno je u proseku boravilo njih 130. Iako je Crveni krst Beograda redovno održavao objekat i u skladu sa mogućnostima vršio nabavke i izvodio urgentne radove na istom, sredstva koja su obezbeđena zahvaljujući organizaciji IOCC omogućiće da se uslovi smeštaja i boravka tražilaca azila i migranata umnogome unaprede i poboljšaju. S obzirom da je pred nama još jedna zima, peta po redu u objektu u Bogovađi svaka intervencija ove vrste je dragocena.

Crveni krst Beograda se i ovim putem zahvaljuje donatoru na pomoći i razumevanju.
IM001824

Kviz o Crvenom krstu